Protectia datelor. Politica de Confidentialitate

Aceasta politica de confidentialitate se aplica atunci cand utilizezi serviciile noastre (descrise mai jos). Oferim utilizatorilor nostri optiuni cu privire la datele pe care le colectam, le utilizam si le distribuim in prezenta politica de confidentialitate si in politica referitoare la modulele cookie.

Make It Academy reprezentata legal prin SC EVOLVE CENTER SRL poate modifica prezenta politica de confidentialitate oricand. Utilizarea in continuare a serviciilor noastre dupa publicarea sau trimiterea unei notificari cu privire la modificarile aduse de noi prezentei politici de confidentialitate indica faptul ca colectarea, utilizarea si distribuirea datelor tale personale fac obiectul politicii de confidentialitate actualizate.

1. Datele pe care le colectam

Pentru a te abona la newsletter trebuie sa furnizezi adresa de email iar pentru a te inscrie la un curs trebuie sa furnizezi date care includ numele tau, CNP, adresa de domiciliu, adresa de e-mail si/sau numarul de mobil.

Prin completarea datelor in formularul de contact, declari si accepti neconditionat ca datele tale personale sa fie incluse in baza de date a Make It Academy.

2. Scopul colectarii datelor este:

– eliberarea facturilor proforme si fiscale si informarea privind agenda sau situatia cursului sau a cursurilor alese,

– realizarea de activitati de marketing sau publicitate de tip general, informarea privind urmatoarele cursuri ce vor urma, activitati de fidelizare a clientelei si realizarea de sondaje,

– identificarea situatiilor in care utilizatorii de retele de socializare sunt si cursanti ai Make It Academy in vederea efectuarii de marketing personalizat

– analizarea comportamentului oricarei persoane care acceseaza site-ul Make It Academy, prin folosirea de cookies, cu scopul de a furniza un continut general sau particularizat si oferte adaptate intereselor utilizatorilor

– de a realiza analize interne (incluzand analize statistice), atat cu privire la produse/servicii, cat si cu privire la baza de cursanti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea de produse/servicii Make It Academy.

3. Cat timp prelucram datele pe care le colectam

In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Make It Academy pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.

4. Care sunt drepturile persoanelor vizate si cum pot fi exercitate

Persoanele vizate au urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare – dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de Make It Academy, conform celor prevazute in prezentul document;

Dreptul de acces – poate solicita si obtine confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre Make It Academy, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, sau o copie a datelor cu caracter personal prelucrat.

Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obtine stergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitari, Make It Academy poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea);

Dreptul de opozitie – se poate opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al Make It Academy;

Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate catre Make It Academy, (ii)  daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate si (iii) daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul persoanei vizate;

Dreptul de a depune plangere – poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Make It Academy la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate in procesul de furnizare a serviciilor Make It Academy – in cazul in care Make It Academy ia decizii automate in legatura cu datele cu caracter personal, persoana vizata poate (i) cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, (ii) isi poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare si (c) contesta decizia.

Datele pe care le colectam sunt pastrate confidentiale si nu sunt impartasite cu alte persoane sau entitati, cu exceptia adreselor de email ale participantilor la un anumit curs care sunt transmise trainerului cursului pentru transmiterea suportului de curs si a altor materiale si informatii de ajutor.

Persoanele vizate pot exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul administrativ al Make It Academy Str. Stirbei Voda nr. 4, bl. 2, sc. 2, ap. 42, Sector 1, Bucuresti sau prin e-mail: office@makeitacademy.com