Cum să-ți convingi angajatorul să te trimită la cursuri de formare profesională?

Formarea profesională și training-ul la locul de muncă sunt două activități care trebuie să aibă loc în mod regulat în vederea pregătirii angajaților și eficientizarea utilizării resurselor unei companii. Formarea profesională nu este doar un drept de care ar trebui să beneficieze orice angajat, indiferent de funcția sa, ci și o obligație a angajatorilor în cazul încheierii contractelor individuale de muncă pe termen lung.

Ce presupune formarea profesională din punct de vedere legal?

Definiția obiectivelor formării profesionale din Codul Muncii exprimă în mod clar scopul acesteia și motivele pentru care angajații ar trebui să beneficieze de programe de formare profesională.

În primul rând, programele de formare profesională a salariaților urmăresc adaptarea acestora la cerințele postului pe care îl ocupă precum și obținerea unei calificări în domeniul în care profesează.

Nu puține sunt cazurile în care salariații sunt angajați pe un post unde nu au experiență anterioară și de aceea au nevoie de cursuri în vederea reconversiei profesionale. Pe de altă parte, chiar și angajații cu vechime în muncă și cu ani de activitate în același domeniu pot beneficia de pe urma unor actualizări a cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă pe care îl ocupă prin familiarizarea cu cele mai noi tehnologii din domeniu.

Ce beneficii oferă formarea profesională pentru angajat, dar și angajator?

Cursurile de formare profesională ar trebui să reprezinte o prioritate pentru orice companie orientată spre maximizarea profitului și creșterea rezultatelor. Astfel de cursuri nu numai că ușurează munca angajaților, dar și contribuie la dezvoltarea companiei din nenumărate motive. Dacă dorești să urmezi cursuri de formare profesională și vrei să-ți convingi angajatorul să te susțină, este necesar să-i explici următoarele avantajele:

#1 Cursurile de formare profesională consolidează echipa

Dacă nu din alte motive, cel puțin cu scopul de a consolida echipa pe care o conduce, un angajator ar trebui să ia în considerație cursurile de formare profesională. Oferind posibilitatea mai multor angajați să participe la astfel de cursuri, ele funcționează și ca un fel de team building acționând ca un stimulent pentru eficientizarea comunicării dintre angajați și întărirea legăturilor profesionale dintre aceștia.

#2 Formarea profesională pune în prim plan tehnologizarea muncii

Indiferent de volumul investiției în tehnologie al unui angajator, cât timp angajații nu sunt capabili să se folosească de acea tehnologie, investiția nu poate fi considerată una profitabilă. Există o mulțime de companii cu angajați experimentați și merituoși, dar nefamiliarizați cu tehnologia, care pierd în fața start up-urilor cu mai multă deschidere față de nou. De aceea, în astfel de cazuri, singura soluție pentru a rămâne competitiv este familiarizarea angajaților cu tehnologia prin cursuri de specializare.

#3 Un angajat pregătit înseamnă mai multă economie

Mulți angajatori consideră munca peste program și activitățile suplimentare pe care le desfășoară angajații lor la birou pentru îndeplinirea sarcinilor din fișa postului, o dovadă a dedicației lor profesionale. Dar la o analiză mai atentă s-ar putea să observe faptul că cei pe care îi plătesc sunt nevoiți să procedeze astfel doar din lipsa experienței. Mai multă muncă nu înseamnă întotdeauna și rezultate mai bune și ceea ce ar trebui să urmărească în mod special un angajator este îndeplinirea eficientă a tuturor sarcinilor angajaților săi în intervalul de timp menționat în contract. Dacă ar fi suficient pregătiți, majoritatea angajaților s-ar putea încadra cu brio în programul de muncă zilnic și astfel angajatorii ar putea face o economie considerabilă prin economisirea resurselor puse la dispoziție de firmă.

Cum să soliciți angajatorului cursuri de formare profesională?

Formarea profesională este un drept al tău în calitate de angajat, iar dacă îți dorești să te perfecționezi, angajatorul ar trebui să fie deschis și să-ți asculte propunerea. În funcție de locul de muncă pe care îl ai și funcția pe care o ocupi, alege un centru de formare care oferă cursuri acreditate de Ministerul Educației și Ministerul Muncii și apoi completează cererea de mai jos și trimite-o angajatorului tău pe mail sau tipărită.

MODEL CERERE URMARE CURSURI

Domnule / Doamnă Director / Administrator,

Subsemnatul/a …………………………… , angajat la …………………….. , în funcția de ………………….. vă rog să-mi aprobați cererea de participare la cursul de formare profesională din cadrul instituției …………………….. numit …………………… începând cu data de ……………. până la data de ……………. .

Menționez că acest curs îmi este necesar pentru perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază din cadrul companiei dumneavoastră, dar și dobândirea unor cunoștințe avansate și a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale într-un mod mai eficient, bazat pe o mai bună utilizare a resurselor companiei și orientat către creșterea performanțelor profesionale.

Data
Semnatura

În atenția domnului / doamnei Director / Administrator al companiei …………….

Ce obligații ai ca angajat în urma participării la cursuri de formare profesională?

Conform Codului Muncii, angajatorii sunt obligați prin lege să asigure participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații lor cel puțin o dată la doi ani dacă au un număr minim de 21 de angajați și cel puțin o dată la trei ani dacă nu depășesc această cifră. Acest lucru asigură o bună funcționare a firmei, precum și succesul pe plan profesional atât pentru angajat, cât și angajator. Dar cursurile de formare profesională atrag după ele și pentru angajați o serie de responsabilități pe care trebuie să le ducă la îndeplinire.

Pentru faptul că li s-au asigurat programe de instruire cu costuri suportate integral sau parțial de angajator, angajații trebuie să semneze un act adițional prin care se obligă să pună în practică pentru o anumită perioadă de timp abilitățile obținute în cadrul programelor de formare, în folosul companiei. Nu este etic și nici legal să beneficiezi de programe de formare profesională și apoi să renunți la locul de muncă prezent în vederea obținerii unei poziții în altă companie.

În actul adițional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională se va specifica atât perioada în care angajatul este obligat să-și păstreze locul de muncă din cadrul companiei pentru care lucrează, dar și alte avantaje în natură pentru formarea sa profesională devenind astfel încă o motivație pentru perfecționare.

Angajatorul tau a acceptat deja să participi la cursurile pe care ți le dorești? Te felicităm și te așteptăm la următoarea sesiune a cursurilor noastre. Ocupa din timp locul dorit!